Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ: 07/2000/NQ-HĐND KVI NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2000 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐÀO TẠO THẠC SỸ, TIẾN SỸ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 05/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thôi áp dụng Nghị quyết số: 07/2000/NQ-HĐND KVI ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; Báo cáo Thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số: 07/2000/NQ-HĐND KVI ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2012
Ngày hiệu lực10/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHà Văn Khoát
       Ngày ban hành10/04/2012
       Ngày hiệu lực10/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn

           • 10/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực