Nghị quyết 07/2000/HĐNDKVI

Nghị quyết 07/2000/HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2000/HĐND KVI

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 07 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

V/v quy đỊnh tẠm thỜi chẾ đỘ hỖ trỢ kinh phí cho đào tẠo thẠc sỸ, tiẾn sỸ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VI - KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 18/7/2000 đến ngày 20 /7/2000)

Căn cứ Điều 120 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 28/TT-UB ngày 17/7/2000 của UBND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quy định tạm thời mức kinh phí hỗ trợ cho cán bộ Đại học của các ngành đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương như sau:

- Đào tạo Tiến sỹ và tương đương:

+ Nam: 12.000.000đ (mười hai triệu đồng).

+ Nữ: 13.000.000đ (mười ba triệu đồng).

- Đào tạo Thạc sỹ và tương đương:

+ Nam: 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

+ Nữ: 8.000.000đ (tám triệu đồng).

*. Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, các chi phí phục vụ cho việc học tập cá nhân tự lo; đối tượng đã áp dụng quy định hỗ trợ tạm thời với mức nêu trên thôi không hưởng các chế độ được quy định tại Quyết định số: 30/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh và Quyết định số: 24/QĐ-TU ngày 21 tháng 10 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Nguồn kinh phí:

Hàng năm ngân sách tỉnh dành một khoản từ 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) đến 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách tỉnh để thực hiện chế độ hỗ trợ tạm thời cho các đối tượng đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương nói trên.

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VI thông qua tại Kỳ họp thứ ba ngày 20/7/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (B/c)
- Chính phủ (B/c)
- VPQH,VPCTN,VPCP (B/c)
- TT Tỉnh ủy (B/c)
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã.
- LĐVP
- Lưu: VT –NCTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Hà Sỹ Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2000/HĐNDKVI

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2000/HĐNDKVI
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2000
Ngày hiệu lực20/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2000/HĐNDKVI

Lược đồ Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2000/HĐNDKVI
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Sỹ Toàn
        Ngày ban hành20/07/2000
        Ngày hiệu lực20/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2000/NQ-HĐND KVI quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo thạc sỹ tiến sỹ Bắc Kạn