Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

v nhim v kinh t - văn hóa - xã hi 6 tháng cui năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 18

(Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, Tờ trình của Thường trực và của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các báo cáo của Thường trực và của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, với một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:

Kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội địa (GDP) 6 tháng đầu năm ước đạt trên 417.000 tỷ đồng, tăng 8,55% so cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm liên tiếp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, có những tín hiệu tích cực trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, tăng 0,23% so với tháng 12 năm 2014 (cùng kỳ tăng 1,65%).

Thu ngân sách Nhà nước đạt khá, ước trên 134.000 tỷ đồng, đạt 50,69% dự toán, tăng 6,18% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước đạt 34,17% dự toán, tăng 3,17% so cùng kỳ.

Tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp trong nước thành lập mới, vốn đăng ký và vốn bổ sung tăng 32,5% so với cùng kỳ, đặc biệt là đầu tư nước ngoài (bao gồm cấp mới và tăng vốn) trên 1,2 tỷ USD, tăng 12,2% so cùng kỳ. Các chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát huy tác dụng tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực; một số công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân, phục vụ sản xuất; chú trọng công tác quản lý hạ tầng, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của người dân nội và ngoại thành có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới cấp nước tại địa bàn đang đô thị hóa và xã ngoại thành được chú trọng phát triển, số hộ dân được cấp nước sạch là 1.557.101 hộ, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch là 83,08%; các dự án giảm thất thoát nước đạt kết quả bước đầu. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; quản lý và phát triển nhà ở xã hội được tập trung triển khai thực hiện, trong đó có chú trọng cải thiện chất lượng nhà ở xã hội.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa... có tiến bộ, đạt được những kết quả tích cực như tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lịch sử trọng đại của dân tộc: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ và Cung thỉnh Tượng Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi thành phố có tác động lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Nhiều hoạt động thể thao đạt thành tích cao; công tác thông tin tuyên truyền tích cực đẩy mạnh; quy mô giáo dục ở các ngành học, cấp học tiếp tục phát triển; đội ngũ bác sĩ, y sĩ đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, số chỗ việc làm mới được tạo ra tăng so cùng kỳ.

Huy động sức dân chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là chăm lo Lễ, Tết Nguyên Đán; cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (50/56 xã đạt 19/19 tiêu chí) và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 4 (2014 - 2015).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được tăng cường và ngày càng sâu rộng.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách ở một số đơn vị, địa phương còn chậm. Tình trạng ngập nước nội thị chậm chuyển biến; tình hình ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân chậm khắc phục; chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nhất là vùng nông thôn, vùng ven. Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục - y tế - việc làm... chậm được khắc phục. Tai nạn giao thông giảm số vụ, số người bị thương, nhưng số người chết tăng so với cùng kỳ, tình hình cháy, nổ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn gay gắt. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng nhũng nhiễu, chưa sát tình hình, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung các nguồn lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hợp lý cho các doanh nghiệp, doanh nhân về nhận thức và chuẩn bị tốt để chủ động hội nhập, tham gia các Hiệp định thương mại quốc tế song phương và đa phương trong khu vực và quốc tế; đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển và bình ổn thị trường; đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu; thu đúng, thu đủ, chống thất thu, hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh Trung ương giao.

2. Huy động các nguồn lực, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh trong năm 2015; có biện pháp khắc phục những hạn chế và giải quyết các kiến nghị tại Báo cáo giám sát số 385/BC-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Tiếp tục phát triển nguồn, mạng và chất lượng nước sạch trong giai đoạn 2015 - 2019 bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đảm bảo người dân nội thành và nông thôn được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn như nhau, giá nước bằng nhau, thực hiện mục tiêu chăm lo tốt nhất nước sạch cho dân; đảm bảo xây dựng tiêu chí đấu thầu công khai, minh bạch, không để xảy ra vi phạm đấu thầu; có giải pháp giảm thất thoát nước; khẩn trương ban hành chính sách, quy định và kiểm tra nhằm hạn chế tối đa khai thác nguồn nước ngầm.

3. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá về giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường; đánh giá thực chất kết quả thực hiện các chương trình đột phá, làm cơ sở đề xuất và xây dựng chương trình, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu, bổ sung chính sách, nguồn lực nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, chnh trang đô thị trong giai đoạn 2016 - 2020.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếvà Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các công trình, chương trình chào mừng Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao, đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, chất lượng thể thao thành tích cao, chú trọng thể thao học đường. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nhanh chóng tạo chuyển biến rõ rệt trong khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện; tăng cường, nâng cao hiệu quả y tế dự phòng; chủ động giám sát các loại dịch bệnh, đảm bảo kiểm soát được tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo tổ chức tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới; đánh giá, rút kinh nghiệm cách làm, mô hình thực hiện trong thời gian qua để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sát hợp với đặc điểm nông thôn ở một đô thị đặc biệt.

5. Tổ chức tổng kết Chương trình Giảm nghèo giai đoạn 4; đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm, mô hình hay; nghiên cứu, đề xuất tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020; đa dạng hóa nguồn lực và phương thức hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, sản xuất - kinh doanh, thuế, hải quan, đất đai, quy hoạch, xây dựng, học tập, khám chữa bệnh,... xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt, cán bộ dân cử các cấp. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra công vụ, mở rộng giám sát, trực tiếp đánh giá của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà tổ chức và người dân trong thực thi công vụ.

7. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật; tuyên truyền vận động người dân đồng thuận và chấp hành pháp luật; tổ chức bộ máy hành thu hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nộp phí sử dụng đường bộ; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác hành thu, quản lý và sử dụng nguồn thu đúng mục đích.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

8. Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết; tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, chủ động xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố để thu hút du khách, các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước. Tiếp tục tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai các giải pháp đồng bộ kéo giảm cả 3 mặt số vụ, số người chết, số người bị thương vì tai nạn giao thông; tập trung kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tiếp tục thực hiện tốt quy trình, nâng cao tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015.

10. Chuẩn bị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chuẩn bị kế hoạch phục vụ các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2015 và Tết Dương lịch, Tết Bính Thân 2016.

Điều 3. Tchức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện có kết quả Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2015./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo15/09/2015
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực30/07/2015
        Ngày công báo15/09/2015
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng cuối năm 2015 Hồ Chí Minh

         • 30/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực