Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND Quy định phụ cấp cho công an xã; Bố trí nguồn dự phòng chi cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2000

Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Khóa
III – Kỳ họp thứ 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2000/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC: QUY ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÔNG AN XÃ; BỐ TRÍ NGUỒN DỰ PHÒNG CHI CHO CÔNG TÁC CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Căn cứ vào Nghị định 22/CP ngày 09/3/1995 của Chính phủ về việc ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

Căn cứ vào Nghị định 40/1999/NĐ-CP ngày 26/3/1999 của Chính phủ về công an xã; Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2- HĐND tỉnh khóa III:

+ Tờ trình số 479/TT-UB ngày 12/7/2000: Quy định chế độ phụ cấp cho công an xã, trưởng thôn bản, tổ trưởng dân phố và bí thư chi bộ dưới tổ chức cơ sở Đảng;

+ Tờ trình số 481/TT-UB ngày 12/7/2000: Bố trí dự phòng chi cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào cai.

Xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa III kỳ họp thứ 2:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh:

1. Về việc Quy đinh chế độ phụ cấp cho công an xã: Chỉ áp dụng cho những nơi không bố trí lực lượng công an chính quy.

1.1. Mức phụ cấp:

+ Công an viên: 80.000 đ/người/ tháng.

+ Trưởng thôn kiêm công an viên: 120.000 đ/người/tháng.

1.2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2000.

2. Bố trí nguồn kinh phí dự phòng chi cho công tác chữa cháy rừng năm 2000 tỉnh Lào cai, với số tiền: 200 triệu đồng. nguồn kinh phí này được sử dụng vào mục đích khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy rừng. Thực hiện từ ngày 01/01/2000.

Giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định cụ thể quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí một cách có hiệu quả, đúng quy định của nhà nước.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm: Đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa III kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/7/2000.

 

 

TM. HĐND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2000/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2000/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2000
Ngày hiệu lực20/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2000/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2000/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành24/07/2000
        Ngày hiệu lực20/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2000/NQ-HĐND phụ cấp công an xã nguồn dự phòng chi chữa cháy rừng Lào Cai