Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA IX, KỲ HỌP LẤN THỨ 12

Căn cứ khoản 3 Điều 19, Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 25, khoản 1 Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007, Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006 tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

1.1. Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006 trên địa bàn huyện là 36.574 triệu đồng, tăng 48% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện (36.574/24.567), tăng 187% so với chỉ tiêu thành phố giao (36.574/12.730).

Tổng quyết toán thu ngân sách huyện là 185.843.009.282 đồng, tăng 35% so với dự toán.

1.2. Tổng quyết toán chi ngân sách huyện là 172.192.374.803 đồng, tăng 25% so với dự toán và bằng 88% so với năm 2005 (172.192/194.352).

1.3. Thống nhất chuyển 13.650.634.479 đồng kết dư ngân sách huyện năm 2006 vào thu ngân sách huyện năm 2007.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh ngân sách huyện năm 2007 tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

* Dự toán thu ngân sách Nhà nước: Không thay đổi dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2007 theo Nghị quyết là 29.510 triệu đồng.

* Dự toán thu ngân sách huyện: điều chỉnh 226.935 triệu đồng (tăng 94.187 triệu đồng so với dự toán được duyệt tháng 12 năm 2006), trong đó:

- Thu điều tiết: 5.230 triệu đồng, tăng 1.300 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách thành phố: 202.764 triệu đồng, tăng 77.057 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2006: 13.650 triệu đồng, tăng 10.539 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 3.240 triệu đồng.

- Thu hồi kinh phí bão số 9 sử dụng không hết: 2.049 triệu đồng

* Dự toán chi ngân sách huyện: điều chỉnh 219.791 triệu đồng (tăng 91.229 triệu đồng so với dự toán được duyệt tháng 12 năm 2006), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 74.843 triệu đồng; trong đó chi chuyển nguồn là 3.152 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 130.739 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 12.505 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ lãi vay (Chương trình 105): 1.704 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 7.143 triệu đồng.

Điều 3. Một số biện pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2007:

- Tiếp tục tăng cường công tác thu thuế trên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định; tập trung đẩy mạnh phần thu ngoài quốc doanh, trong đó chú ý nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn;

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị sử dụng kinh phí, đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, chi đúng chế độ, đúng dự toán, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra ở các xã, thị trấn và các đơn vị để tăng cường quản lý, điều hành ngân sách. Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ kế toán nhất là ở các xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính theo quy định;

- Kiến nghị thành phố xem xét bổ sung các khoản chi phí ngoài dự toán giao đầu năm để ổn định ngân sách từ đây đến cuối năm.

- Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất – kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ