Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 11


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 13 (số 08/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007) của Hội đồng nhân dân quận khóa IX về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008;
Xét nội dung báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các cơ quan Tư pháp, báo cáo thẩm định của hai Ban Hội đồng nhân dân (Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế), phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Trong 6 tháng đầu năm 2008, mặc dù có sự biến động giá sắt thép xây dựng, giá vàng và giá một số mặt hàng thiết yếu; ảnh hưởng của tái phát dịch cúm gia cầm, nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận vẫn tiếp tục phát triển, ổn định và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra đều đạt kết quả khá, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,8% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 28,15%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 69% dự toán năm (113/165,453 tỷ đồng) tăng 29% so cùng kỳ (113/88 tỷ đồng).

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: đã hoàn thành đưa vào sử dụng Trường Mầm non 8; tiếp tục thi công các công trình: khu A - chung cư Phú Thọ, Trường Tiểu học Hưng Việt, Trường THPT Lương Thế Vinh (Trần Quang Khải); Điểm sinh hoạt văn hóa phường 14, công viên sau trụ sở Ủy ban nhân dân quận; trình duyệt thiết kế cơ sở và lập dự án Trường Lê Anh Xuân, trình duyệt dự án Trường Âu Cơ, trình duyệt hồ sơ mời thầu thiết bị khu A - chung cư Phú Thọ, tổ chức đấu thầu thiết bị Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học Hưng Việt. Điều chỉnh dự án để trình duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình Trường Mầm non 2; điều chỉnh dự toán tổ chức đấu thầu lại công trình trụ sở Ủy ban nhân dân phường 3, Phường đội 1, Phường đội 4.

- Về công tác quy hoạch: đã hoàn tất trình các Sở - ngành thành phố danh mục các công trình, dự án sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến 2020; hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 của quận và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các cụm phường; đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hẻm giới của 16 phường với 185 hẻm được điều chỉnh.

- Về lĩnh vực xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực: 100% học sinh hoàn thành bậc tiểu học (3.699/3.699 em) tăng 0,2% so năm học trước, 100% tốt nghiệp trung học cơ sở (3.410/3410 em). Công tác giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao được thực hiện tốt. Triển khai kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” bước đầu đã có kết quả chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung triển khai.

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: Tiến độ thẩm định bản vẽ phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và cấp phép xây dựng còn chậm. Tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, rác thải vẫn chưa được thực hiện tốt. Các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

1. Ủy ban nhân dân cần tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 mà Nghị quyết kỳ họp lần thứ 13 của Hội đồng nhân dân quận khóa IX đã xác định.

2. Duy trì tốc độ tăng trưởng và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010, tầm nhìn đến 2015. Tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống làm hàng gian, hàng giả. Phấn đấu đảm bảo giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7% trở lên và doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 25% trở lên so với thực hiện năm 2007.

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kê khai thuế của các doanh nghiệp theo Luật Quản lý thuế; tích cực thu hồi nợ đọng; triển khai thực hiện cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế…, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 là 414 tỷ đồng.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình phát triển và quản lý đô thị, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch hẻm giới; đảm bảo hoàn tất các dự án sửa chữa trường lớp nhằm phục vụ năm học mới; tập trung thực hiện các công trình xây dựng, sửa chữa trụ sở, cơ quan và các tuyến hẻm theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, công tác cấp giấy phép xây dựng đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra quản lý xây dựng của Thanh tra Xây dựng quận và 16 phường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, hạn chế thấp nhất việc xây dựng sai phép.

5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục, tiến hành rà soát chuẩn bị chặt chẽ các hồ sơ thủ tục phục vụ cho việc kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào cuối năm 2008. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, hạn chế tối đa tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học.

6. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách. Tiến hành kiểm tra rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng chuẩn và giảm hộ nghèo, chuẩn bị hồ sơ thủ tục phục vụ cho công tác kiểm tra của Thành phố thẩm định công nhận quận hoàn thành mục tiêu xóa nghèo giai đoạn 2. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong nhân dân, vệ sinh môi trường nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh.

7. Đẩy mạnh công tác tổ chức kiểm tra và sơ kết thực hiện kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; tập trung tuyên truyền, tập huấn về giao tiếp ứng xử văn hóa nơi công sở, trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các tiêu chuẩn xây dựng văn hóa cơ sở, thực hiện mô hình “xã, phường phù hợp trẻ em”, “phường, xã lành mạnh cơ bản không còn mại dâm, ma túy”. Kiểm tra, rà soát hoạt động quản lý, hỗ trợ đối tượng sau cai; tăng cường hiệu quả công tác theo dõi, quản lý học viên được giải quyết tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện giải quyết việc làm nhằm ổn định cuộc sống, ngăn chặn nguy cơ tái nghiện.

8. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục thực hiện mục tiêu chương trình 3 giảm. Tập trung truy quét, trấn áp các tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn và ùn tắt giao thông. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, Hội thao quốc phòng theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác giao quân vào tháng 9/2008 đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các ngành, các cấp.

9. Tổ chức sắp xếp các phòng, ban theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ và sắp xếp cán bộ, công chức phường theo tiêu chuẩn quy định của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng và triển khai kế hoạch tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

10. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

2. Giao cho Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp thực hiện giám sát các hoạt động về kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân quận nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các đoàn thể nhân dân phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng với các cơ quan nhà nước vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

4. Hội đồng nhân dân quận kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các ngành, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 59
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 59
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 11

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận 11

         • 11/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực