Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, y tế từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội y tế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 10/7/2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ:

a) Cán bộ không chuyên trách cấp xã (bao gồm cả phường, thị trấn) và khóm, ấp, bao gồm: 20 cán bộ ở cấp xã và 03 cán bộ ở khóm, ấp được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 16% trên mức lương tối thiểu chung và bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 70% trên mức quy định của Chính phủ.

b) Học sinh, sinh viên dân tộc ít người, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang, không bao gồm đối tượng đã hưởng chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, được hỗ trợ bảo hiểm y tế bằng 100% trên mức quy định của Chính phủ.

c) Người lao động ở các doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế bằng 1% trên quỹ tiền lương hiện hành.

2. Thời gian hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện thực hiện như sau:

a) Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khóm, ấp: Thực hiện từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

b) Đối với học sinh, sinh viên dân tộc ít người, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang: Thực hiện từ năm học 2009 - 2010.

c) Đối với người lao động ở các doanh nghiệp thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn: Thực hiện trong năm 2009, năm 2010.

3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

a) Trong năm 2009: Sử dụng từ dự phòng ngân sách tỉnh.

b) Từ năm 2010 trở đi được cơ cấu trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội y tế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Thanh Khiết
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội y tế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội y tế

            • 10/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực