Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

(Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 7 năm 2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan; Báo cáo thẩm tra số 198/BC-KTNS ngày 03 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách; Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Tán thành báo cáo 6 tháng đầu năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố và của các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010:

Trong bối cảnh tình hình chung của cả nước và thành phố có nhiều yếu tố không thuận lợi: thị trường chứng khoán, bất động sản có chiều hướng sút giảm; giá vàng, ngoại tệ, thép, xăng dầu, điện, nước tăng; tình hình dịch bệnh, đặc biệt là thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng điện cung cấp giảm, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong những tháng đầu năm 2010 phục hồi nhanh và tăng trưởng khá trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm nội địa tăng 11%; khu vực dịch vụ tăng 10,8%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,3%; nông nghiệp tăng 7,5%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 52,99% so dự toán; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, y tế, thể dục - thể thao có cải thiện, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống diện chính sách, hộ nghèo đã tăng cường quan tâm đạt kết quả thiết thực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng tăng, tiềm ẩn nguy cơ tái lạm phát; nguồn điện cung cấp không đủ cho nhu cầu phát triển sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng; tiến độ thực hiện nhiều công trình, dự án còn chậm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; thủ tục hành chính còn gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông giảm chưa nhiều, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, cần phải nỗ lực khắc phục.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010:

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010, lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện các giải pháp kiềm chế không để tái lạm phát cao; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 17.

2. Rà soát quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát triển; Phê duyệt và công bố rộng rãi danh mục cần bảo tồn; trong công tác cấp phép xây dựng nhà cao tầng trong khu trung tâm thành phố cần hết sức cân nhắc theo hướng hạn chế và phải thực hiện theo đúng quy hoạch.

3. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển những ngành sản xuất, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, trong công nghiệp tập trung những ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, hóa chất - dược phẩm và chế biến lương thực - thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Cần có những giải pháp đồng bộ trong việc thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn thành phố gắn với chủ trương xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao. Cần quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn, nông nghiệp và chăm lo đời sống người dân khu vực nông thôn ngoại thành cũng như đảm bảo ổn định công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. 

5. Quản lý có hiệu quả dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Tiếp tục kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách và chủ trương về quản lý lĩnh vực này. Quan tâm đầu tư để có thêm chỗ vui chơi giải trí và sản phẩm văn hóa cho trẻ em.

6. Bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt năm học 2010 - 2011, đảm bảo đủ trường lớp cho các hệ, bậc học. Có giải pháp thúc đẩy các hoạt động văn học nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa và thể thao thành tích cao,  

7. Tập trung giải quyết những bức xúc về môi trường trên địa bàn thành phố, nhất là các vấn đề liên quan bãi rác, rác sinh hoạt, rác y tế; nước thải, khí thải ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những đơn vị và cá nhân cố tình vi phạm. Nghiên cứu, có biện pháp thích nghi nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

8. Ngành điện đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho sản xuất và sinh hoạt. Phấn đấu giải quyết nguồn nước sạch cho nhân dân thành phố, nhất là ở các huyện ngoại thành và vùng ven.   

9. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời các dịch bệnh; chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

10. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động; có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với người lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố; chú trọng phối hợp tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn cho người lao động nghèo. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, chăm lo đời sống diện chính sách, hộ nghèo.

11. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, kiên quyết đấu tranh và đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

12. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” với các giải pháp đồng bộ, đảm bảo tính khả thi các nội dung đã đề ra, nhất là việc tuyên truyền vận động sâu, rộng, huy động được cộng đồng xã hội tham gia; tạo điều kiện, phương tiện, nhân lực để thực hiện tốt chủ đề năm, xây dựng những thói quen phù hợp với nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị.

13. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp.

14. Trong điều kiện thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tham vấn ý kiến nhân dân năm 2010, phát huy hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Đối với các quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về chính sách hoặc điều chỉnh chính sách, những dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đông đảo người dân thành phố, cần tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành và thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các báo - đài tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo01/08/2010
Số công báoSố 69
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành07/07/2010
        Ngày hiệu lực17/07/2010
        Ngày công báo01/08/2010
        Số công báoSố 69
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010

            • 07/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực