Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6

Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 về Đề án giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk


HĐND TỈNH ĐĂK LĂK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2003/NQ-HĐ6

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 01 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ “ĐỀ ÁN GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH ĐĂK LĂK”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 01 năm 2003)

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3274/TT-UB ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về đề nghị thông qua “Đề án giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk", Báo cáo thẩm tra số 06/BC-VHXH ngày 06/01/2003 của Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh lại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành và thông qua “Đề án giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đăk Lăk:

- Tên gọi giải thưởng: Cư Yang Sin.

- Cơ cấu giải thưởng được tổ chức 5 năm/lần gồm:

1 giải A, giá trị thưởng 10.000.000đ

2 giải B, giá trị thưởng mi giải 8.000.000đ

3 giải C, giá trị thưởng mi giải 6.000.000đ

10 giải khuyến khích, giá trị thưởng mỗi giải 3.000.000đ.

- Nguồn kinh phí chi cho giải thưởng trích từ ngân sách địa phương.

2. Giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk khóa VI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2003.

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH ĐĂK LĂK
Y Ly Niê KDăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2003/NQ-HĐ6

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2003/NQ-HĐ6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2003
Ngày hiệu lực10/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2003/NQ-HĐ6

Lược đồ Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2003/NQ-HĐ6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Ly Niê KDăm
        Ngày ban hành10/01/2003
        Ngày hiệu lực10/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2003/NQ-HĐ6 Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật Đắk Lắk