Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã được thay thế bởi Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 04 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 11/TTr-UB ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị thông qua Cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Cư Yang Sin; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-VHXH ngày 10/4/2007 của Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tán thành, thông qua Cơ cấu giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Cư Yang Sin, với các nội dung cụ thể sau:

1- Tên gọi giải thưởng: Cư Yang Sin.

2- Đối tượng giải thưởng:

Giải thưởng được xét tặng cho tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc nhất phản ảnh về đất nước, con người Đắk Lắk qua lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương; kể cả tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo..

3- Loại hình:

Loại hình được xét chọn trao giải bao gồm các tác phẩm; Thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian.

4- Điều kiện xét giải:

Tác phẩm tiêu biểu xuất sắc đã được công bố dưới các hình thức: Xuất bản, triển lãm, trình diễn…được dư luận đánh giá cao, được các hội đồng nghệ thuật chuyên ngành giới thiệu và được hội đồng giải thưởng tỉnh bỏ phiếu bình chọn.

5- Định kỳ xét thưởng:

Định kỳ 5 năm, giải thưởng được xét một lần. Dự kiến cho đợt trao giải lần đầu o năm 2008.

5. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng;

- Về cơ cấu: Một (01) giải A, Hai (02) giải B, Ba (03) giải C, Năm (05) giải khuyến khích và giải Tôn vinh.

- Về mức thưởng: Giải A: 15.000.000đồng/giải; giải B: 10.000.000 đồng/giải; giải C: 7.000.000đồng/giải; giải khuyến khích: 3.000.000đồng/giải; giải Tôn vinh: 10.000.000đồng/giải.

Chi phí phục vụ hội đồng giải thưởng và chi phí khác, được thực hiện cho từng đợt trao giải và theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ6 ngày 10/11/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đông nhân dân tỉnh phối hợp giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII - Kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa Thông tin;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Báo ĐắkLắk; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, TH

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2007
Ngày hiệu lực23/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành13/04/2007
       Ngày hiệu lực23/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND cơ cấu giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk