Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND về hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND trích ngân sách hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC HỖ TRỢ QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 24-3-2006 của UBND tỉnh về trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hàng năm, trích từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc tối thiểu 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2006 đến năm 2009.

Điều 2. Giao UBND tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và đạt hiệu quả cao nhất; hàng năm báo cáo với HĐND tỉnh về kết quả quản lý và sử dụng quỹ.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11-4-2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực21/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực21/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND hỗ trợ Quỹ phát triển tài năng trẻ Vĩnh Phúc