Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUI ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN CỦA TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1106/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản của tỉnh tại kỳ họp; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản theo Tờ trình số 1106/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

- Hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản vùng cao: 60.000đồng/người/tháng;

- Hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản vùng thấp: 40.000đồng/người/tháng;

Mức hỗ trợ này ngoài mức trợ cấp 40.000đồng/người/tháng theo văn bản số 1958/TC-NSNN ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí trợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản.

- Thời gian hưởng mức hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định số lượng nhân viên y tế thôn bản theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH




Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2017
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành13/07/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2017
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn tỉnh Yên Bái