Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND mức thu miễn thu nộp chế độ sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/04/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh như sau:

* Về mức thu:

1. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Đăng ký nuôi con nuôi, đăng ký lại việc nuôi con nuôi: 20.000 đồng;

- Đăng ký nhận cha, mẹ cho con: 10.000 đồng;

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch: 2.000 đồng/bản sao;

- Xác nhận giấy tờ hộ tịch: 3.000 đồng;

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc ly hôn, xác định cha, mẹ, con thay đổi quốc tịch, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hủy hôn nhân trái pháp luật và những sự kiện pháp luật khác do pháp luật quy định: 5.000 đồng/trường hợp.

2. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Cấp lại bản sao giấy tờ hộ tịch: 3.000 đồng/bản sao;

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh: 10.000 đồng;

- Thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch: 25.000 đồng.

3. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đăng ký kết hôn: 1.000.000 đồng;

- Đăng ký lại việc kết hôn: 1.000.000 đồng;

- Nuôi con nuôi: 2.000.000 đồng;

- Nhận con ngoài giá thú: 1.000.000 đồng;

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: 5.000 đồng/bản sao;

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 10.000 đồng;

- Các việc đăng ký hộ tịch khác: 50.000 đồng.

* Về mức để lại:

Đối với cấp xã, huyện: thống nhất để lại 100% lệ phí đăng ký hộ tịch thu được.

Đối với cấp tỉnh: thống nhất để lại 50% lệ phí đăng ký hộ tịch thu được (về mức chi và nội dung chi từ nguồn này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND thu sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch tỉnh Ninh Thuận