Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ khoản 3 Điều 19, Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 25; khoản 1 Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2007 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

- Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 trên địa bàn huyện là 122.963 triệu đồng, tăng 416% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện (122.963/29.510 triệu đồng).

- Tổng quyết toán thu ngân sách huyện năm 2007 là 253.391 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán (253.391/226.935 triệu đồng).

- Tổng quyết toán chi ngân sách huyện năm 2007 là 204.913 triệu đồng, đạt 93,23% so với dự toán và tăng 19% so với năm 2006 (204.913/172.601 triệu đồng).

- Thống nhất chuyển 48.477 triệu đồng kết dư ngân sách huyện năm 2007 vào thu ngân sách huyện năm 2008.

Điều 2. Một số biện pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2008

- Tiếp tục tăng cường công tác thu thuế trên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định; tập trung đẩy mạnh phần thu ngoài quốc doanh, trong đó chú ý nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn;

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sử dụng kinh phí, đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, chi đúng chế độ, đúng dự toán, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra ở các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng ngân sách. Củng cố và tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ kế toán nhất là ở các xã, thị trấn, các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính theo quy định;

- Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 15, phiên họp ngày 11 tháng 7 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực24/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực24/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2007 huyện Cần Giờ