Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010

Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TỈNH TRÀ VINH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 3989/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010 cho các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cụ thể như sau:

1. Đối với Sở, ngành tỉnh

- Quản lý Nhà nước: 53.790.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 35.000.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên sau khi trừ 10% tiết kiệm 18.790.000đ/ người/năm)

- Khối Đảng: 55.590.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 36.800.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên sau khi trừ 10% tiết kiệm 18.790.000đ/người/năm)

+ Khối đoàn thể: 54.590.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 35.800.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên sau khi trừ 10% tiết kiệm 18.790.000đ/người/năm)

2. Đối với huyện - thị xã

- Quản lý Nhà nước: 45.028.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 32.500.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên 12.528.000đ/người/năm)

- Khối Đảng: 47.028.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 34.500.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên 12.528.000đ/người/năm)

- Khối đoàn thể: 46.028.000đ/biên chế/năm

(trong đó: quỹ tiền lương bình quân 33.500.000đ/người/năm; các khoản chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, mua sắm sửa chữa thường xuyên 12.528.000đ/người/năm)

Định mức trên bao gồm tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp, chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào, sửa chữa thường xuyên và các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù theo chế độ quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực19/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi hành chính Trà Vinh 2010