Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp những người hoạt động và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2009/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Theo Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bố trí và quy định mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng và Khu vực trưởng quân sự ở ấp, khu vực thuộc các xã, phường, thị trấn;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

“Trưởng ấp, khu vực được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 0,9 so với mức lương tối thiểu chung”.

Điều 2. Bổ sung Điều 5a vào Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố, như sau:

“Điều 5a. Chức danh và mức phụ cấp đối với Ấp đội trưởng và Khu vực trưởng quân sự

Mỗi ấp, khu vực được bố trí chức danh Ấp đội trưởng và Khu vực trưởng quân sự, được hưởng hệ số phụ cấp hàng tháng bằng 0,7 so với mức lương tối thiểu chung.”

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu07/2011/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
     Người kýNguyễn Hữu Lợi
     Ngày ban hành19/07/2011
     Ngày hiệu lực01/08/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND Cần Thơ