Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi bổ sung mức biên chế giáo viên Anh văn tiểu học Bình Dương 2012 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN DẠY ANH VĂN CẤP TIỂU HỌC NGOÀI QUY ĐỊNH TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM HỌC 2012-2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1606/TTr-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012 - 2013; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012 - 2013 cụ thể như sau:

1. Đối với các lớp tiểu học dạy một buổi

a) Các lớp 1, 2: 0,065 giáo viên/lớp;

b) Các lớp 3, 4, 5: 0,13 giáo viên/lớp.

2. Đối với các lớp tiểu học dạy 2 buổi trong ngày

Các lớp 3, 4, 5: 0,065 giáo viên/lớp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011 - 2012.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: GD - ĐT; LĐTB - XH; Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi bổ sung mức biên chế giáo viên Anh văn tiểu học Bình Dương 2012 2013


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi bổ sung mức biên chế giáo viên Anh văn tiểu học Bình Dương 2012 2013
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/2012/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành18/07/2012
       Ngày hiệu lực21/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi bổ sung mức biên chế giáo viên Anh văn tiểu học Bình Dương 2012 2013

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi bổ sung mức biên chế giáo viên Anh văn tiểu học Bình Dương 2012 2013

           • 18/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực