Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại các phường Tân Định, Đakao, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và cầu Ông Lãnh thuộc Quận 1 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1 đã được thay thế bởi Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 TẠI CÁC PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, ĐAKAO, PHẠM NGŨ LÃO, NGUYỄN CƯ TRINH, CẦU KHO, CÔ GIANG VÀ CẦU ÔNG LÃNH THUỘC QUẬN 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân hành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chung;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1879/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1, báo cáo thẩm tra số 02/BC-KTXH ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 1879/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1 gồm các phường Tân Định, Đakao, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và Cầu Ông Lãnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 tại 7 phường. Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2006
Ngày hiệu lực17/10/2006
Ngày công báo31/10/2006
Số công báoSố 40
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành10/10/2006
        Ngày hiệu lực17/10/2006
        Ngày công báo31/10/2006
        Số công báoSố 40
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Định,Đakao,Phạm Ngũ Lão,Nguyễn Cư Trinh,Cô Giang,Cầu Ông Lãnh, Quận 1