Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về chuyên đề về công tác xây dựng cơ bản năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo số 61/BC-QLDA ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư và xây dựng huyện về tiến độ triển khai các công trình trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các công trình thuộc nguồn vốn xã nghèo; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-KT-XH ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện;
Căn cứ nội dung thảo luận và ý kiến đề nghị của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình công tác xây dựng cơ bản:

Trong 6 tháng đầu năm 2007 tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản của huyện có tăng hơn 6 tháng đầu năm 2006 tuy nhiên tỷ lệ còn rất thấp (17,7% so với kế hoạch). Nhiều công trình thi công dở dang, kéo dài nhiều năm như: Các Trường Tiểu học Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp; đường Trần Quang Đạo (xã Bình Khánh), đường Lương Văn Nho (thị trấn Cần Thạnh), cầu Bà Tổng (xã An Thới Đông); các công trình Khu Di tích Giồng Cá Vồ, Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, Quảng trường Rừng Sác, Nhà bia Liệt sỹ thị trấn Cần Thạnh v.v… gây bức xúc trong nhân dân.

Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân và Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư - xây dựng đã nhiều lần đưa ra các cam kết, các giải pháp khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản nhưng việc tổ chức thực hiện vẫn chưa đạt kết quả tốt, làm giảm lòng tin của đại biểu và cử tri.

2. Nguyên nhân tồn tại:

Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng chưa tính toán chặt chẽ các yếu tố có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều yếu kém; việc lựa chọn tư vấn khảo sát, thiết kế, công tác tổ chức đấu thầu, chọn thầu chưa đạt hiệu quả cao; công tác quản lý trật tự đô thị chưa kiên quyết và kịp thời để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm sau khi đã nhận bồi thường; việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai liên quan đến các dự án, khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm. Các phòng, ban chuyên môn chưa đáp ứng năng lực thực hiện nhiệm vụ so với yêu cầu đề ra; sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi triển khai dự án chưa thật sự đồng bộ, thông suốt.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các công trình trường học phục vụ năm học 2007 - 2008 và các công trình trọng điểm.

- Tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành nền hạ đường Rừng Sác, hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế, kế hoạch đấu thầu để triển khai thi công giai đoạn 2 công trình cải tạo nâng cấp mở rộng đường Rừng Sác vào quý IV năm 2007. Đẩy mạnh thi công các công trình xã nghèo, trụ sở Ủy ban nhân dân và các công trình thiết chế văn hóa ở các xã, thị trấn.

- Duy trì giao ban định kỳ công tác xây dựng cơ bản để kịp thời có chỉ đạo, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng về thời gian thi công và chất lượng công trình.

- Có biện pháp tăng cường, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị; có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ và xác định trách nhiệm cụ thể giữa các phòng ban chuyên môn và với các xã, thị trấn nơi có công trình.

- Báo cáo đánh giá kết quả khắc phục những khó khăn, yếu kém trong công tác xây dựng cơ bản tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND chuyên đề công tác xây dựng cơ bản năm 2007 huyện Cần Giờ