Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 quận 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10; ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 5442/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 trình bày tại kỳ họp như sau:

1. Chấp thuận giảm chỉ tiêu phấn đấu năm 2008 từ 170 tỷ đồng còn 150 tỷ đồng.

2. Đồng ý đình hoãn khởi công 12 công trình chuẩn bị đầu tư của quận 10 với tổng mức đầu tư là 221,846 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu kế hoạch vốn đã ghi năm 2008 là 1,3 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.

3. Thông qua chủ trương đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 (đợt 2) tổng cộng 32 công trình, gồm:

- Đầu tư: 09 công trình.

- Sửa chữa: 10 công trình.

- Duy tu, chỉnh trang đô thị: 13 công trình.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào tờ trình đã được thông qua có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 22 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực29/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcĐầu tư, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 quận 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 quận 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực29/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 quận 10

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 quận 10

         • 22/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực