Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ khoản 3 Điều 19, Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 1 Điều 25; khoản 1 Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2008 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2008 tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước: điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 từ 46.430 triệu đồng lên 69.600 triệu đồng (tăng 50% so với dự toán đầu năm).

+ Dự toán thu ngân sách huyện: điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách huyện năm 2008 từ 143.360 triệu đồng lên 251.888 triệu đồng (tăng 115.291 triệu đồng so với dự toán đầu năm); trong đó:

- Thu điều tiết: 11.775 triệu đồng, tăng 6.291 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách thành phố: 181.466 triệu đồng, tăng 43.591 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2007 chuyển sang: 48.477 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 5.563 triệu đồng.

- Thu vận động đóng góp: 4.602 triệu đồng.

+ Dự toán chi ngân sách huyện: điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2008 từ 140.534 triệu đồng lên 238.373 triệu đồng, tăng 97.839 triệu đồng so với dự toán đầu năm), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 60.606 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 160.013 triệu đồng.

- Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 12.559 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ lãi vay: 5.190 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 13.514 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất chủ trương trang bị một xe chuyên dùng cho Trung tâm Y tế Dự phòng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cân đối ngân sách và giao kinh phí cho đơn vị mua sắm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cân đối chung ngân sách.

Ủy ban nhân dân huyện bổ sung ngân sách xã để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 15, phiên họp ngày 11 tháng 7 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực24/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực24/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 huyện Cần Giờ