Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND qui định mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ 08/2008/NQ-HĐND đóng góp người nghiện ma túy Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 23/09/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUI ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của liên bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 100/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

Người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm để chữa trị hoặc cai nghiện phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian ở Trung tâm, trừ trường hợp được miễn theo quy định tại Quyết định số: 1646/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Hà Giang, cụ thể mức đóng góp như sau:

1. Tiền ăn: 280.000 đồng/người/tháng.

2. Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác: 400.000 đồng/người.

Đối với người nghiện ma túy đồng thời là người bán dâm thì mức đóng góp tiền thuốc là 550.000/lần tự nguyện. Trường hợp người nghiện ma túy đã sử dụng hết số tiền thuốc mà chưa khỏi bệnh thì phải nộp số tiền thuốc điều trị theo thực tế.

3. Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng/người/lần cai nghiện.

4. Tiền sinh hoạt văn hóa thể thao: 30.000 đồng/người/lần cai nghiện.

5. Chi phí phục vụ, quản lý: 100.000 đồng/người/tháng.

6. Tiền điện, nước, vệ sinh: 90.000 đồng/người/tháng.

7. Tiền mua sắm trang phục, vật dụng cá nhân: 700.000 đồng/người/lần cai nghiện.

8. Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác: 80.000 đồng/người/lần cai nghiện.

9. Tiền học văn hóa, học nghề (Nếu bản thân người nghiện ma túy có nhu cầu): Mức đóng góp theo quy định của cơ sở đào tạo nghề.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2008 và bãi bỏ Nghị quyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh về việc “Quy định mức trợ cấp đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy vào chữa bệnh, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang”.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- B Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/09/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người nghiện ma tuý chữa trị cai nghiện tự nguyện Hà Giang