Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã - phường - thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2010

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 3988/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức chi ngân sách xã - phường - thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2010; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi ngân sách xã - phường - thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2010 là 1,3 tỷ đồng/xã/năm:

Trong đó:

- Lương + phụ cấp: 838.584.100 đ chiếm 65 %

- Hoạt động thường xuyên và khác: 461.415.900 đ chiếm 35 %

Chia ra:

1. Hoạt động khối Đảng: 98.150.000 đ

- Hoạt động thường xuyên:  28.800.000 đ

- Hoạt động chi bộ Đảng cơ sở:  29.570.000 đ

- Phụ cấp cấp uỷ viên:  39.780.000 đ

2. Hoạt động khối hành chính: 229.304.000 đ

- Hoạt động thường xuyên:  67.200.000 đ

- Hoạt động sự nghiệp:  125.000.000 đ

- Lương cán bộ ĐH về xã: 36.504.000 đ

- Phụ cấp chủ tịch công đoàn:  600.000 đ

3. Hoạt động quốc phòng: 51.310.000 đ

- Hoạt động thường xuyên: 9.000.000 đ

- Tiền trực DQTV: 21.900.000 đ

- Phụ cấp DQTV:  20.410.000 đ

4. Hoạt động an ninh:  9.000.000 đ

- Hoạt động thường xuyên: 9.000.000 đ

5. Hoạt động khối Đoàn thể: 46.200.000 đ

- Hoạt động thường xuyên:  46.200.000 đ

6. Dự phòng:  27.451.900 đ

Định mức trên bao gồm tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp, chi nghiệp vụ Đoàn ra, Đoàn vào, sửa chữa thường xuyên và các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù theo chế độ quy định.

Căn cứ vào tiêu chí dân số, số lượng ấp, khóm,… giao Hội đồng nhân dân huyện - thị xã phân bổ định mức chi cụ thể cho từng xã - phường - thị trấn nhưng đảm bảo không vượt quá định mức chung của tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực19/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi ngân sách xã phường thị trấn Trà Vinh 2010