Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND về quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2008/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2008 QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2162/TTr-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

a) Trực ngày bình thường: 15.000 đồng/người/đêm tuần tra

b) Trực ngày lễ, tết: 30.000 đồng/người/đêm tuần tra

Trong trường hợp, chỉ số giá tiêu dùng tăng từ 20% trở lên theo công bố của Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phù hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực08/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu08/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành28/06/2012
       Ngày hiệu lực08/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa

           • 28/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực