Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7087/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 57/BKTNS ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ đối với hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh như sau:

1. Về số lượng tham gia tuần tra hàng đêm: Tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm của từng xã, phường, thị trấn, nhưng số lượng không vượt quá theo quy định sau:

- Đối với phường, thị trấn và các xã trọng điểm về an ninh trật tự: 15 người/đêm

- Các xã còn lại: 10 người/đêm

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào hướng dẫn của Công an tỉnh quy định các xã trọng điểm.

2. Mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn toàn tỉnh như sau:

a) Chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động phong trào quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội: 3.000.000 đồng/đơn vị/năm

b) Chi bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự:

- Trực ngày bình thường: 10.000đồng/người/đêm tuần tra

- Trực ngày lễ, tết: 20.000đồng/người/đêm tuần tra

c) Chi khen thưởng, tổng kết: 2.000.000 đồng/đơn vị/năm

3. Đối với khoản chi mua sắm công cụ hỗ trợ, công cụ thô sơ, ngân sách xã, phường, thị trấn cân đối để trang bị phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ do ngành Công an quy định.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách xã, phường, thị trấn.

Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm xem xét bổ sung đối với những xã, phường, thị trấn không tự cân đối được kể từ năm 2009.

- Các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực19/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự Khánh Hòa