Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;  
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1 về tình hình thu, chi ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-KTXH ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách năm 2008

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 1 về dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận, ghi nhận:

Năm 2008 tuy có những mặt không thuận lợi do tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao nhưng Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Chi cục Thuế nỗ lực khai thác nguồn thu, kiểm soát và giảm dần nợ đọng thuế; đảm bảo chi phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.106,610 tỷ đồng đạt 119,49% so với dự toán năm và bằng 135,90% so với cùng kỳ năm trước.

Điều 2. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2009

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (thành phố giao): 2.222 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường): 248,616 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp quận: 235,156 tỷ đồng. Gồm:

+ Thu cân đối ngân sách cấp quận: 233,314 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 1,842 tỷ đồng.

- Thu ngân sách phường: 36,780 tỷ đồng (nếu loại trừ khoản thu bổ sung ngân sách cấp trên thì tổng thu ngân sách phường 13,460 tỷ đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 248,616 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp quận: 235,156 tỷ đồng (nếu loại trừ khoản chi bổ sung cân đối ngân sách phường thì tổng chi ngân sách cấp quận 211,836 tỷ đồng).

- Chi ngân sách phường: 36,78 tỷ đồng

Điều 3. Thống nhất phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2009 và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2009.

Đồng ý về chủ trương các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận:

1. Bổ sung những khoản chi phát sinh ngoài dự toán năm 2008 là 50.735.774.215 đồng.

2. Sử dụng nguồn kinh phí từ thực hiện cải cách tiền lương sang thực hiện công tác đầu tư 140 tỷ đồng.

3. Cân đối ngân sách để chi cho công tác an sinh xã hội, trong đó có cán bộ, công chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5 tỷ đồng. 

4. Cân đối ngân sách (từ tăng thu năm 2009) chi một số lĩnh vực sau:

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính số tiền là 7,5 tỷ đồng để tăng cường quét dọn vệ sinh khu vực trung tâm, góp phần thực hiện chủ đề năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Tiếp tục chi khoản chênh lệnh tăng số lượng thành viên và mức phụ cấp cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện 10 phường so với định mức của thành phố.

- Chi hỗ trợ hoạt động an ninh quốc phòng thực hiện chủ đề năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị 5 tỷ đồng.

-  Hỗ trợ hoạt động các khu phố 10 triệu đồng/khu phố.

- Chi thêm trợ cấp Tết cho diện chính sách và cán bộ, công nhân viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 12 tỷ đồng (ngoài mức trợ cấp quy định của thành phố).

5. Tạm ứng ngân sách cho các đơn vị:

- Trung tâm Văn hóa quận xây dựng chương trình hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị 500 triệu đồng. Sẽ hoàn trả ngân sách vào cuối năm.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp thường xuyên cho diện chính sách, người có công là 1,2 tỷ đồng (do kinh phí Trung ương cấp không kịp thời). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hoàn trả ngân sách vào cuối quý I năm 2009.

6. Sử dụng kết dư ngân sách tổ chức 01 lớp trung cấp chính trị, 01 lớp trung cấp hành chính là 1 tỷ đồng.

Giao Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm cân đối và quyết định các mức chi cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đồng thời bố trí dự phòng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để xử lý những nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán.

Điều 4. Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực24/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 quận 1

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 quận 1

            • 17/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực