Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn đối tượng chính sách xã hội Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI KHÁC ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Theo Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Đây là các chính sách của địa phương, được áp dụng bổ sung cho chính sách hỗ trợ người học được quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đào tạo nghề ngắn hạn

a) Đối tượng:

- Hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

- Chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ từ năm 2009 trở về trước (không thuộc diện hưởng chính sách học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ);

- Đối tượng phải chuyển đổi nghề do bị ảnh hưởng các chính sách của Nhà nước;

- Trẻ em lang thang, cơ nhỡ;

- Phạm nhân hết hạn tù trở về địa phương hòa nhập cộng đồng;

- Đối tượng mại dâm, nghiện ma túy đang tập trung giáo dục tại Trung tâm giáo dục - lao động xã hội; các đối tượng mại dâm, nghiện ma túy hoàn lương ngoài cộng đồng.

b) Mức hỗ trợ:

- Tiền ăn: 10.000 đồng/người/ngày thực học;

- Tiền đi lại: tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học (theo giá vé giao thông công cộng và ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên).

2. Đào tạo trung cấp nghề theo mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề

a) Đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số;

- Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo;

- Hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

b) Mức hỗ trợ:

Tối đa không quá 190.000 đồng/người/tháng (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề).

c) Thời gian hỗ trợ:

Không quá 03 năm học.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười tám thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực05/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Quyên
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực05/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Cần Thơ