Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND kiên cố hóa trường học nhà công vụ giáo viên Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1.

1. Phê duyệt danh mục đầu tư, phân kỳ danh mục và kinh phí đầu tư xây dựng 1943 phòng học và 8.076 m2 nhà công vụ giáo viên theo Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2012 (Có phụ lục kèm theo).

2. Trong quá trình triển khai xây dựng, hàng năm giao UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ cấp bổ sung bù trượt giá; đồng thời có kế hoạch bổ sung từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị Quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 22/8/2008 HĐND tỉnh Bình Định khóa X, kỳ họp thứ 12)

1. Phân kỳ danh mục đầu tư xây dựng 2008 - 2012:

Stt

Nội dung

Số lượng

Phân kỳ đầu tư (2008-2012 )

2008

2009

2010

2011

2012

1

Xây dựng phòng học (phòng)

1943

349

440

426

394

334

2

Xây dựng nhà công vụ giáo viên (m2)

8076

2796

2160

1320

1032

768

2. Phân kỳ vốn đầu tư giai đoạn 2008-2012:

Stt

Nội dung

Tổng nhu cầu vốn

(triệu đồng)

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2012

 

Năm 2008 - 2012

296.612

55.526

67.887

64.076

58.890

50.233

1

Xây dựng phòng học

282.692

50.780

64.120

61.898

57.188

48.706

2

Xây dựng nhà công vụ giáo viên

13.920

4.746

3767

2.178

1.702

1.527

3. Chi tiết các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2008 – 2012:

Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008-2012

Tổng số

Chia ra

2008

2009

2010

2011

2012

 

Nhu cầu vốn đầu tư (triệu đồng)

296.612

55.526

67.887

64.076

58.890

50.233

1

Vốn Trái phiếu Chính phủ

118.645

35.800

23.973

22.698

19.745

16.429

2

Vốn ngân sách địa phương

177.967

19.726

43.914

41.378

39.145

33.804

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn vốn XSKT

100.000

4.002

26.736

25.681

23.178

20.403

 

- Nguồn chi GDĐT trong cân đối NSĐP

77.967

15.724

17.178

15.697

15.967

13.401

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND kiên cố hóa trường học nhà công vụ giáo viên Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND kiên cố hóa trường học nhà công vụ giáo viên Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND kiên cố hóa trường học nhà công vụ giáo viên Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND kiên cố hóa trường học nhà công vụ giáo viên Bình Định

            • 22/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực