Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét các Tờ  trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 7287/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

2. Tờ trình số 6876/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

3. Tờ trình số 7307/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi;              

4. Tờ trình số 7326/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường (Kèm phụ lục mức thu lệ phí);

5. Tờ trình số 7303/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Ngân sách của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Công tác lập pháp của Ủy ban TVQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.
TP;
- UBND thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
-
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thành phố:
- TT. HĐND và TT. UBND các quận - huyện;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (THHĐ, Ban KT-NS) H.

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo01/01/2009
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo01/01/2009
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh