Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND tiền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU PHÍ MẶT BẰNG CHỢ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 4047/TTr-UBND ngày 26/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (trừ chợ thị xã Trà Vinh, chợ Bạch Đằng và các chợ do nhà đầu tư thuê đất kinh doanh khai thác chợ), cụ thể:

- Chợ loại 1 thu từ: 20.000 - 25.000đ/m2/tháng.

- Chợ loại 2 thu từ: 16.000 - 20.000đ/m2/tháng.

- Chợ loại 3 thu từ: 2.000 - 5.000đ/m2/tháng.

Mức thu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đơn vị được phép tổ chức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước và tuỳ theo hình thức đầu tư, ngân sách sẽ cấp lại một phần hoặc toàn bộ để đầu tư phát triển chợ. Việc kê khai thu, nộp phí,…, đơn vị thu phải thực hiện đúng theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 10/12/2009 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bãi bỏ điểm 6.2 khoản 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2003/NQ-HĐND ngày 07/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI - kỳ họp thứ 8 về việc thu, điều chỉnh một số loại phí và quỹ đóng góp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND mức thu phí mặt bằng chợ xã phường thị trấn Trà Vinh