Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí (đợt 2) để người dân mua phân bón chăm sóc vườn dừa trong quý I năm 2013 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TRỒNG DỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Qua xem xét nội dung Tờ trình số 3045/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2013, với những nội dung như sau:

1. Mục đích hỗ trợ: Hỗ trợ để người dân mua phân bón chăm sóc vườn dừa nhằm nâng cao sản lượng, giữ vững diện tích vườn dừa trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi và đối tượng được hỗ trợ: Tất cả hộ dân trồng dừa và toàn bộ diện tích trồng dừa (khoảng 53.000ha) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Hình thức hỗ trợ: Bằng tiền mặt.

4. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/01 ha dừa (một triệu năm trăm ngàn đồng trên một hecta dừa).

5. Thời gian hỗ trợ: Chia làm 02 đợt, mỗi đợt 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

a) Đợt 1 trong quý III năm 2012.

b) Đợt 2 trong quý I năm 2013.

6. Nguồn kinh phí: Từ ngân sách dự phòng, nguồn tăng thu xổ số kiến thiết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời tiếp tục xây dựng Đề án hỗ trợ ngành dừa Bến Tre giai đoạn tiếp theo.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua phân bón Bến Tre