Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản thu phí đường bộ với xe mô tô Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

1. Đối tượng chịu phí: Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là xe mô tô), xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 01 xy lanh hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Thời điểm thu phí: Từ ngày 01/01/2015.

3. Đơn vị thu phí: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Mức thu:

a. Đối với xe mô tô các loại (không bao gồm xe máy điện): Mức thu 100.000 đồng/xe/năm;

b. Đối với loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 01 xy lanh: Mức thu 2.160.000 đồng/xe/năm.

5. Quản lý và sử dụng phí:

- Ủy ban nhân dân các xã được hưởng 100% số tiền thu được; trong đó 20% chi cho tổ chức thu theo quy định; 80% bổ sung vào ngân sách xã để phục vụ duy tu, sửa chữa cầu, đường của xã.

- Ủy ban nhân dân phường, thị trấn được trích để lại 10% số phí thu được chi cho việc tổ chức thu theo quy định; số còn lại 90% nộp vào ngân sách huyện, thành phố, để phục vụ duy tu, sửa chữa cầu, đường của huyện, thành phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy,
- TT HĐND, UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VTVP, PCTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành10/07/2014
        Ngày hiệu lực20/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND mức thu nộp quản lý sử dụng phí đường bộ xe mô tô Thái Bình