Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 02 DỰ ÁN: 06 TRỤC ĐƯỜNG NỘI Ô THÀNH PHỐ VÀ ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN NỐI DÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Xét Tờ trình số 2380/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài, như sau:

Phân bổ lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh 100% tiền sử dụng đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thành phố Vị Thanh) để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục thu tiền sử dụng đất và 15% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số tiền sử dụng đất để lại không vượt quá tổng mức đầu tư của 02 dự án trên.

(Đính kèm Danh mục các khu đất khai thác của thành phố Vị Thanh)

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Trung tâm hành chính và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng QH;
- Văn phòng CP (HN, TP.HCM);
- Bộ KH & ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐNĐ, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

DANH MỤC

CÁC KHU ĐẤT KHAI THÁC CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

TÊN TRỤ SỞ

DIỆN TÍCH

ĐỊA CHỈ

A

Các trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất

1

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

3.600m2

đường 3 tháng 2, phường V

2

Bệnh viện Đa khoa thành phố (cũ)

1.802m2

đường 3 tháng 2, phường V

3

Đất công tại khu vực 2, phường V

439m2

đường 3 tháng 2, phường V

4

Đất khu dân cư phường IV

2.444,5m2

Khu vực 6, phường IV

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

279,8m2

đường Hải Thượng Lãn Ông, phường I

6

Khu hành chính Ủy ban nhân dân thành phố hiện hữu

4.444m2

đường Trần Hưng Đạo, phường I

B

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức bán đấu giá

1

Khu dân cư thương mại 586 Hậu Giang (giao đất đợt 2)

31.566,4m2

Phường VII

2

Khu tái định cư phường III, giai đoạn 2 (khu dân cư Cát Tường)

35.354,65m2

Khu vực 1, phường III

3

Khu chợ Liên Minh

1.158m2

Xã Vị Tân

4

Khu dân cư phường VII

7.722m2

Phường VII

5

Khu Lê Quý Đôn - Nguyễn Văn Trỗi

19.000m2

Phường III

6

Khu Tân Đại Gia

14.000m2

Phường I

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2018
Ngày hiệu lực16/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu10/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýHuỳnh Thanh Tạo
       Ngày ban hành06/07/2018
       Ngày hiệu lực16/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND nguồn thu tiền sử dụng đất xây dựng đường Lê Quý Đôn Hậu Giang

           • 06/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực