Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 1996 về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010

Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 6 năm 1996

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 3 HUYỆN VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE NĂM 1996-2000-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

Căn cứ vào Điều 12 và Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi nghe Sở Thuỷ sản được sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010;

Sau khi nghe thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010.

1. Hội đồng nhân dân nhận thấy rằng đây là một đề án được nghiên cứu công phu, phân tích được cơ bản các thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và các nguồn lực phát triển, phản ánh được hiện trạng kinh tế - xã hội trong 5 năm qua, đề xuất được quan điểm mục tiêu, định hướng, giải pháp và bước đi có cơ sở khoa học, có căn cứ vào tiềm năng, các Nghị quyết của Đảng, quy hoạch tổng thể toàn tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan, xác định được các định hướng phát triển từng khu vực, từng ngành, các công trình, dự án cần thực hiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn kết giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, một số định hướng quy hoạch ngành trong đề án cần được xem xét, bổ sung cho sát hợp hơn.

2. Thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện ven biển là vấn đề lớn bức xúc có ý nghĩa quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhưng là vấn đề khó khăn, phức tạp vì mặc dù đây là khu vực nhiều tiềm năng nhưng xuất phát điểm còn thấp, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên trong quá trình tổ chức triển khai, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý Uỷ ban nhân dân tỉnh một số vấn đề sau:

- Khẩn truơng thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã có biện pháp tổ chức phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các địa phương và các đoàn thể, vận động nhân dân tham gia thực hiện đề án.

- Chỉ đạo các ngành và các địa phương nhanh chóng cụ thể hoá đề án bằng các dự án, luận chứng đầu tư theo thứ tự ưu tiên để tích cực thu hút tất cả các nguồn lực thực hiện đề án: vốn nước ngoài, vốn Trung ương (các chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn, vùng biển, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia các chương trình xã hội...) vốn ngân sách tỉnh, vốn vay ngân hàng, vốn tự có của nhân dân... để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Tập trung đặc biệt cho việc nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo đội ngũ cán bộ cho việc triển khai đề án, nhanh chóng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, phát triển CN-TTCN. Cần có chính sách ưu tiên cho việc thu hút cán bộ kỹ thuật, y tế, giáo dục... về phục vụ vùng biển.

- Có chính sách ổn định đất đai (nhất là đất bãi bồi, đất hoang hoá) để nhân dân an tâm phát triển sản xuất.

- Có biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường (nhất là môi trường nước, môi trường đô thị), bảo vệ tài nguyên (nhất là tài nguyên rừng, nguồn giống thủy hải sản), vấn đề cấp nước sạch và phòng chống dịch bệnh ở khu vực.

- Kết hợp tốt phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Ban Kinh tế và Ngân sách và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mà Đoàn thư ký đã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp đồng thời nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện đề án có hiệu quả cao nhất và có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện vào kỳ họp HĐND đầu năm 1997.

Các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm giúp HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25 tháng 5 năm 1996./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/1996
Ngày hiệu lực25/05/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Thới
        Ngày ban hành05/06/1996
        Ngày hiệu lực25/05/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/NQ-HĐND 1996 phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1996-2000-2010