Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng nộp phí

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp đo đạc để thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án để phục vụ cho công tác xét xử, thi hành án thì được áp dụng mức thu theo Nghị quyết này.

2. Mức thu phí

a) Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 200m2: mức thu phí không quá 1.500 đồng/m2.

b) Đối với các thửa đất có diện tích từ trên 200m2 đến 10.000m2, mức thu phí được tính như sau:

- Khu vực đô thị:

+ Từ 01 m2 đến 200 m2: mức thu phí không quá 1.500 đồng/m2;

+ Từ trên 200 m2 đến 10.000 m2: mức thu phí không quá 750 đồng/m2.

- Khu vực nông thôn:

+ Từ 01 m2 đến 200 m2: mức thu phí không quá 1.500 đồng/m2;

+ Từ trên 200 m2 đến 10.000 m2: mức thu phí không quá 525 đồng/m2.

c) Đối với các thửa đất có diện tích từ trên 10.000m2, mức thu phí được tính như sau:

- Khu vực đô thị:

+ Từ 01 m2 đến 200 m2: mức thu phí không quá 1.500 đồng/m2;

+ Từ trên 200 m2 đến 10.000 m2: mức thu phí không quá 750 đồng/m2;

+ Diện tích từ trên 10.000 m2: mức thu phí không quá 375 đồng/m2.

- Khu vực nông thôn:

+ Từ 01 m2 đến 200 m2:mức thu phí không quá 1.500 đồng/m2;

+ Từ trên 200 m2 đến 10.000 m2: mức thu phí không quá 525 đồng/m2;

+ Từ trên 10.000 m2: mức thu phí không quá 300 đồng/m2.

3. Quản lý và sử dụng tiền thu phí

Cơ quan thu phí được để lại 90% (chín mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ cho công tác thu phí. Số tiền còn lại 10% (mười phần trăm), cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII kỳ họp thứ 13 thông qua, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 168/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu105/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực27/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/2015/NQ-HĐND Mức thu quản lý sử dụng phí đo đạc lập bản đồ địa chính Tiền Giang