Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với cán bộ là uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, uỷ viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố quy định tại nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm cán bộ đoàn thể


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2008/NQ-HĐND

ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2008/NQ-HĐND NGÀY 10-12-2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ UỶ VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ: HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÍ THƯ CHI ĐOÀN, CHI HỘI TRƯỞNG: HỘI PHỤ NỮ, HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI NÔNG DÂN Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 3-11-2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với cán bộ là uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, uỷ viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố.

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với cán bộ là uỷ viên Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, uỷ viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi Đoàn, Chi hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố theo hệ số lương tối thiểu của Nhà nước là 0,13 (không phẩy mười ba) mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2012.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm cán bộ đoàn thể


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm cán bộ đoàn thể
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu108/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
     Người kýPhạm Hồng Hà
     Ngày ban hành10/12/2008
     Ngày hiệu lực01/01/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm cán bộ đoàn thể

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm cán bộ đoàn thể