Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí quy định tại Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND hỗ trợ sinh hoạt phí đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2011/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ: HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÍ THƯ CHI ĐOÀN, CHI HỘI TRƯỞNG: HỘI PHỤ NỮ, HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI NÔNG DÂN Ở THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố theo hệ số lương tối thiểu của Nhà nước là 0,13 (Không phẩy mười ba) mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ ba thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3, Điều 4;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu28/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýPhạm Hồng Hà
       Ngày ban hành08/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí

           • 08/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực