Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng đã được thay thế bởi Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND nâng chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108 /2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Tờ trình số 4849/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phương án chọn mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.100.000 đồng/người/tháng trở xuống.

2. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.300.000 đồng/người/tháng trở xuống.

3. Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân trên 1.100.000 đồng/người/tháng đến 1.430.000 đồng/người/tháng.

4. Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân trên 1.300.000 đồng/người/tháng đến 1.690.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Mức chuẩn hộ nghèo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này là căn cứ để Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng đề án giảm nghèo trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2015.

Điều 3. Thời điểm áp dụng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và bãi bỏ quy định về chuẩn hộ nghèo đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua áp dụng giai đoạn 2013 - 2017 tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2012.

Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ: LĐTB&XH, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h;
- Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu108/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu108/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Thọ
       Ngày ban hành09/07/2015
       Ngày hiệu lực19/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng 2016 2020 Đà Nẵng