Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012 đã được thay thế bởi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp công dân xử lý khiếu nại Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/NQ-HĐND

Đà Năng, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các Ban thuộc HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh đến một số vấn đề sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn thành phố 6 tháng (GDP, giá so sánh 94) ước tăng 10,2%, thấp nhất so với cùng kỳ các năm và tăng trưởng thấp trên các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư phát triển; một bộ phận lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm; thu ngân sách thấp, không đảm bảo cân đối chi theo dự toán đầu năm. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, sự giám sát tích cực của Hội đồng nhân dân thành phố, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kinh tế thành phố 6 tháng có tăng trưởng so với cùng kỳ 2011 và tăng trưởng khá trên các lĩnh vực: Thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải v.v.. Giá cả thị trường hàng hóa ổn định. Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo. Các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi. Đời sống của nhân dân được quan tâm chăm lo, nhất là các hộ nghèo và gia đình chính sách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2012

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển dịch vụ thành phố đến năm 2015; triển khai có hiệu quả các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, mở rộng và tìm kiếm thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, quản lý giá cả, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ nâng giá. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức dự trữ hàng hoá thiết yếu, hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường trong dịp Tết Quý Tỵ 2013.

Tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch. Tổ chức tốt Vòng chung kết Cuộc thi hoa hậu Việt Nam và các sự kiện văn hoá, du lịch năm 2012, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến thành phố. Tiếp tục nghiên cứu các mô hình du lịch trên sông Hàn; tiến hành khơi thông sông Cổ Cò và có phương án khai thác tuyến du lịch đường sông Đà Nẵng - Hội An. Nâng cấp, tăng cường các chương trình nghệ thuật truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Xây dựng kế hoạch quản lý đỉnh đèo Hải Vân và nghiên cứu đề xuất công nhận là điểm du lịch.

Hoàn thành quy hoạch phát triển ngành Giao thông Vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012-2020 và giải pháp phát triển dịch vụ logistic. Tiếp tục thực hiện dự án Phát triển công nghệ thông tin - truyền thông và triển khai Chương trình “Thành phố thông minh hơn”.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nằng chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tín dụng trong 6 tháng cuối năm theo hướng: Ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động v.v..; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay không vượt quá 16% tổng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích; cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay không có khả năng trả nợ đúng hạn đã thỏa thuận; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành; xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính theo quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng.

3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thuỷ sản - nông - lâm. Tổ chức đối thoại để kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn nhằm giúp doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nằng chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay. UBND thành phố xem xét hỗ trợ doanh nghiệp vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển.

Triển khai có hiệu quả các biện pháp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đẩy mạnh triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công. Tăng cường, đổi mới các hình thức hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ tuyển dụng lao động và môi giới lao động cho các doanh nghiệp. Tiếp tục theo dõi, phối hợp triển khai kế hoạch điều phối, cung ứng điện ổn định và tiết kiệm.

Thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa và miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản. Chỉ đạo triển khai sản xuất lúa vụ Hè Thu, chú trọng phòng chống khô hạn; chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013. Tập trung phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã của huyện Hòa Vang. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng chống lụt bão.

4. Tiếp tục rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, tiếp cận vốn, mặt bằng để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn trong nước và ngoài nước đi đôi với tăng cao vốn thực hiện. Tiếp tục đầu tư, triển khai và tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu Công viên phần mềm cơ sở 2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm soát sau cấp phép.

Tăng cường quản lý đầu tư XDCB, tập trung rà soát và chỉ đạo triển khai chặt chẽ, hợp lý toàn bộ các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn thành phố quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP Chỉ thị số 1792/CT-TTg và phù hợp với nguồn thu ngân sách dự kiến của thành phố. Tiến hành điều chỉnh, cắt giảm các dự án, hạng mục công trình chưa thật cần thiết, giãn các dự án chưa thực sự cấp bách; chuyển giao một số dự án, công trình thuộc nhóm Nhà ở xã hội và tái định cư qua vay tại Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố; phân nhóm công trình đầu tư để thực hiện ưu tiên bố trí vốn và giải ngân theo tiến độ v.v.. Các dự án đầu tư thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao để không gây nợ đọng, trừ các công trình cấp thiết theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và hiệu quả. Tăng cường tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn từ Trung ương, nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức kêu gọi vốn, xã hội hóa công tác đầu tư XDCB, đặc biệt là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các dự án có khả năng thu hồi vốn.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, công trình hoàn thành trong năm 2012, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị điều hành dự án, các đơn vị đền bù giải tỏa phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tái định cư trọng điểm, thực hiện có kết quả chủ trương “Năm giải toả đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”. Thống nhất chủ trương thu hồi và đền bù đối với đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng của quá trình thực hiện các dự án lân cận và các khu vực đất nông nghiệp bị ô nhiễm. Triển khai cụ thể hoá thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai. Xử lý có hiệu quả về ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng và các lô đất trống chưa xây dựng công trình. Thực hiện việc nạo vét cống rãnh để khơi thông dòng chảy trước mùa mưa và có phương án xử lý đối với các điểm ngập úng nặng trong khu vực nội thành. Triển khai Đề án Phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2011-2015 và Đề án thu gom rác thải theo giờ, nhằm hạn chế trên 50% số lượng các thùng rác đặt trên các đường phố khu vực nội thị và hạn chế trên 80% việc đặt thùng rác trên các đường phố chính. Duy trì thường xuyên và thực chất phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.

5. Triển khai thực hiện các biện pháp theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp v.v.. Đánh giá tác động ảnh hưởng và xác định số giảm thu khi thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP đồng thời xác định lại khả năng thu thực tế có thể thực hiện được để làm cơ sở cho việc xử lý, cắt giảm, giãn chi phù hợp cân đối ngân sách. Tăng cường đôn đốc thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, trong đó tập trung vào các khoản thu nợ, nhất là các khoản nợ tiền sử dụng đất quá hạn, nợ năm trước chuyển sang đã đến kỳ phải nộp. Xem xét giảm giá đất để đẩy mạnh chuyển quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho thành phố, chủ trương cho phép rà soát và bán rộng rãi quỹ đất có thể khai thác được (ngoài quỹ đất và dự phòng quỹ đất cho tái định cư) cho các đối tượng sử dụng (ưu tiên cho cán bộ công chức, viên chức thành phố). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về các khoản phải thu nộp được phát hiện.

Thực hiện điều hành thu, chi ngân sách năm 2012 theo nguyên tắc thu đến đâu chi đến đó. Kể từ ngày 01/7/2012 thực hiện điều hành ngân sách theo cơ chế linh hoạt, rà soát thu chi theo từng tháng. Tích cực đôn đốc thu hồi tạm ứng ngân sách để có nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán. Rà soát các nguồn ngân sách năm 2011 chuyển sang năm 2012 để bù đắp nguồn vốn đầu tư XDCB đã bố trí kế hoạch vốn năm 2012. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng còn lại của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương; chi chế độ, chính sách cho con người). Các ngành, địa phương phải chủ động sắp xếp các nội dung chi để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ phát sinh, không xử lý bổ sung chi ngoài dự toán. Rà soát cắt, giảm một số nội dung, chương trình chưa thực sự bức xúc; thực hiện tiết kiệm chi trong việc tổ chức lễ hội, hội họp, mua sắm tài sản công. Thực hiện nghiêm danh mục tài sản tạm dừng mua sắm. Đảm bảo dự phòng ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh. Trích hàng năm không quá 2% tổng thu tiền khai thác quỹ đất để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó thưởng hỗ trợ động viên không quá 1% kể từ năm 2011.

6. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ và Đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá; triển khai kế hoạch thanh tra diện rộng về xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Trại Điêu khắc đá quốc tế Đà Nằng 2013. Lập hồ sơ khoa học di tích Lăng mộ Ông Ích Đường để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, quảng cáo, cầm đồ. Chuẩn bị cho các vận động viên thành phố tham gia thi đấu tốt tại Olympic London 2012 và đoàn thể thao học sinh thành phố tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc 2012 đạt kết quả cao.

Kiểm tra các trường đăng ký đạt chuẩn Quốc gia, hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2012-2013 và kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng trường học kịp khai giảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; triển khai kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đề án thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Tay - chân - miệng, Sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác. Tiếp tục triển khai các chương trình y tế quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác DS-KHHGĐ.

Nâng cao hoạt động của các phiên giao dịch chợ việc làm và đưa Trung tâm giới thiệu việc làm vùng đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai tốt các chương trình đào tạo nghề, triển khai thực hiện Đề án giải quyết việc làm trong độ tuổi lao động giai đoạn 2011-2015. Quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo, nông dân, người lao động thu nhập thấp. Hoàn thành khảo sát đời sống gia đình Người có công với cách mạng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm nâng cao mức sống cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có”, các chính sách an sinh xã hội đã triển khai. Duy trì thực hiện có hiệu quả chương trình "không có người lang thang xin ăn", tổ chức đợt cao điểm ra quân ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, lang thang đánh giày trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm đối với các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy, trộm đêm, cướp giật.

7. Ban hành các Quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC; Quy định tuyển chọn, tôn vinh công chức tiêu biểu; Quy định hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ tại UBND phường, xã; bổ sung các quy chế phối hợp trong việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; tham gia cùng với trung ương để nghiên cứu đề xuất mô hình “Chính quyền đô thị”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết các công việc của tổ chức, công dân; xây dựng, kiện toàn chính quyền cơ sở, thực hiện tốt việc thí điểm Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành 1 cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Ban hành quyết định thay thế Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân và Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

8. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự - an toàn xã hội. Tổ chức gọi công dân nhập ngũ đợt 11-2012 đảm bảo chất lượng, số lượng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, cướp giật, trộm cắp. Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Công an và Thành Đoàn Đà Nằng về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Thực hiện tiêu điểm “Năm an toàn giao thông 2012”, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

9. Giao UBND thành phố xây dựng Đề án "Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố" trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 5, khóa VIII.

10. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp đối với một số nội dung của Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của HĐND thành phố:

- Xác định cụ thể thời hạn tạm dừng đăng ký mới đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ là đến hết năm 2013 để xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh các ngành nghề có điều kiện trên địa bàn thành phố;

- Việc tạm giữ xe máy do học sinh chưa đủ tuổi theo quy định đi xe máy đến trường được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

III. Thông qua các Tờ trình và các Báo cáo của UBND thành phố

1. Thông qua Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh bí thư chi bộ khu dân cư, bí thư chi bộ thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn; Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2012 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo 123/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất các dự án, công trình cấp bách trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Đà Nẵng chưa được xét duyệt.

2. Thông qua Tờ trình số 4065/TTr-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2012 về quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4422/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc điều chỉnh quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4456/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 4315/TTr-UBND về việc nâng mức chuẩn nghèo giai đoạn 2013- 2017; Tờ trình số 4484/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy thành công từ 05 năm trở lên, không tái nghiện trên địa bàn thành phố.

IV. Về thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp

1. Thực hiện bố trí vốn đầu tư xây dựng nâng cấp đường Nam Cao trong kế hoạch XDCB 6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013.

2. Triển khai việc xây dựng hệ thống thoát nước đường Tô Hiến Thành thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà trong tháng 9 năm 2012, hoàn thành vào tháng 6 năm 2013.

3. Tiến hành di dời và xây dựng mới chợ Tân An, phường An Khê theo đúng Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 của HĐND thành phố.

4. Trước mùa mưa năm 2012, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại tổ 41, Hòa Mỹ 6, phường Hòa Minh.

5. Trong năm 2012, xem xét việc tăng mức phụ cấp hàng tháng cho Trưởng Ban Công tác mặt trận ở địa bàn dân cư.

6. Đến cuối năm 2012, giải quyết dứt điểm việc bố trí đất tái định cư đối với các trường hợp đã bàn giao mặt bằng từ năm 2010 trở về trước.

7. Rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng Đề án cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 37 khu vui chơi, giải trí ở các xã phường trên địa bàn thành phố.

8. Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả trong việc bình xét “Gia đình văn hóa” theo tiêu chí “dễ nhớ, dễ làm và tránh bệnh hình thức”.

V. Về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng (Việt Nam):

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nằng khẳng định huyện Hoàng Sa là một đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nằng. Việc Trung Quốc quyết định thành lập thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nằng đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị về mặt pháp lý. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nằng kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2012
Ngày hiệu lực14/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu26/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýNguyễn Bá Thanh
     Ngày ban hành04/07/2012
     Ngày hiệu lực14/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2016
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cối năm 2012