Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 2 đến năm 2010 do Hội đồng nhân dân Quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận 2 đến 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE, QUÁN BAR, DỊCH VỤ XOA BÓP VÀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2 ĐẾN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 10 (BẤT THƯỜNG)

(Ngày 04 tháng 5 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Công văn số 735/CV-SVHTT ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Sở Văn hóa và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp quy hoạch các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm giai đoạn 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND-VHTT ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 2 đến năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 31/TTr-UBND-VHTT ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 2 đến năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền, phổ biến công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch 5 ngành nghề karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch đến năm 2010 trong cán bộ công chức và nhân dân sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 10 (bất thường) thông qua ngày 04 tháng 5 năm 2007./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2007
Ngày hiệu lực11/05/2007
Ngày công báo01/06/2007
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận 2 đến 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận 2 đến 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Văn Phước
        Ngày ban hành04/05/2007
        Ngày hiệu lực11/05/2007
        Ngày công báo01/06/2007
        Số công báoSố 36
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận 2 đến 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận 2 đến 2010

            • 04/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực