Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục Chương trình mục tiêu của Thành phố giai đoạn 2012-2015, gồm: Chương trình Giảm thiểu ùn tắc giao thông Thành phố và Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Giao UBND Thành phố xây dựng chương trình cụ thể, xác định các mục tiêu, nội dung, dự án thành phần, cơ cấu nguồn vốn, cơ chế đầu tư, cơ chế quản lý phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của Thành phố trình HĐND Thành phố theo quy định.

Điều 2. Thông qua báo cáo của UBND Thành phố về danh mục các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015; danh mục các dự án trọng điểm do Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn năm 2011 - 2015 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Giao UBND Thành phố cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp điều hành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đầu tư các dự án, công trình trọng điểm do Thành phố quản lý và các dự án trọng điểm do Trung ương quản lý trên địa bàn đúng tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu VT, phòng CT HĐND. 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực22/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực22/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐND Chương trình mục tiêu và danh mục dự án trọng điểm