Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND chế độ chính sách đào tạo bồi dưỡng thu hút sử dụng nhân tài Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2008/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NHÂN TÀI TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 05/4/2008 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 05/4/2008 đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01.5.2008.

Các điều quy định trong các văn bản trước đây trái với các nội dung quy định tại Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Giao UBND tỉnh trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành quy định để tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2008/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu110/2008/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực01/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2008/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu110/2008/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Công Ngọ
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực01/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi chính sách thu hút nhân tài Bắc Ninh