Quyết định 361/QĐ-UBND

Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 còn hiệu lực;

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 thuộc đối tượng hệ thống hóa;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 còn hiệu lực;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới;

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp in, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 còn hiệu lực; Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đến hết ngày 31/12/2013 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này, các Sở, ngành tỉnh có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Dự kiến Chương trình ban hành văn bản QPPL của tỉnh năm 2014 thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.

3. Các Sở, ngành tỉnh tiến hành rà soát ngay các văn bản QPPL theo Hiến pháp năm 2013, xác định nội dung trái với Hiến pháp, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu361/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Nhân Chiến
       Ngày ban hành21/04/2014
       Ngày hiệu lực21/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013

           • 21/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực