Quyết định 1542/QĐ-UBND

Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 về giá thu thuế tài nguyên do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 117/2010/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIÁ THU THUẾ TÀI NGUYÊN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27.04.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03.9.1998 của Chính phủ và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01.12.2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá thu thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; như sau:

Đơn vị tính: đồng/m3

STT

Loại Tài nguyên

Giá tính thuế

1

Tài nguyên cát:

- Cát xây dựng

- Cát san nền

 

30.000

9.000

2

Tài nguyên đất

- Đất làm gạch, ngói

- Đất cấp phối (đồi núi)

 

12.000

18.000

3

Tài nguyên nước (dùng để sản xuất, dịch vụ)

- Nước ngầm

- Nước mặt

 

 

1.500

1.000

4

Tài nguyên đá

- Đá hộc

- Đá dăm

 

78.000

90.000

5

Sỏi để xây dựng cơ bản

68.000

 

Điều 2. Cục thuế Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức, thực hiện quản lý và thu thuế tài nguyên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực09/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1542/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực09/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1542/QÐ-UBND năm 2007 giá thu thuế tài nguyên Bắc Ninh