Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị đã được thay thế bởi Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 77/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ; CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 12/7/2007 “Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này thay thế Nghị Quyết số 29/2004/NQ-HĐND ngày 25/12/2004 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2007.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị