Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30/2001/NQ-HĐND quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND16 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND16 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2001/NQ-HĐND NGÀY 24.5.2001 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị về việc cho tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24/5/2001 của HĐND tỉnh và sửa đổi Quy chế hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học và THCS công lập; báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá – xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu;

Để đẩy nhanh tốc độ kiên cố hoá trường, lớp học, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về xây dựng cơ sở vật chất trường học,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 12/7/2007 “về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 30/2001/NQ-HĐND ngày 24/5/2001 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học và THCS công lập”

- Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 30/2001/NQ-HĐ ngày 24.5.2001 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 20% đối với xã bình thường và 40% đối với xã khó khăn thực hiện đến hết năm 2006.

- Từ ngày 01/01/2007, mức hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn tỉnh là 50% tổng giá trị khối lượng quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu83/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/2007/NQ-HĐND16 thực hiện 30/2001/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường Bắc Ninh