Quyết định 119/2001/QĐ-UB

Quyết định 119/2001/QĐ-UB thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ y tế cơ sở do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh


UBND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2001/QĐ-UB

Ngày 12 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về qui định một số vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở; Quyết định số 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định 58/TTg;

Căn cứ Thông tư số 08/TTLB ngày 20/4/2001 của Liên Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động-Thương binh và xã hội, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Công văn số 1564/BHXH-CĐCS ngày 6/9/2001 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về truy nộp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường;

Căn cứ Công văn số 83/TT.HĐND ngày 6/11/2001 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với cán bộ y tế cơ sở;

Xét đề nghị của Liên ngành: Y tế, Tài chính-Vật giá và Bảo hiểm xã hội tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ y tế cơ sở không thuộc biên chế Nhà nước, được Ban tổ chức chính quyền đồng ý và Sở Y tế ký hợp đồng dài hạn theo qui định, hiện đang công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

1. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội:

1.1. Mức đóng bảo hiểm xã hội:

Từ ngày 1/1/1995 đến 31/12/2000, mức đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương tháng của cán bộ y tế cơ sở tham gia bảo hiểm xã hội ghi trên hợp đồng; trong đó cơ quan sử dụng lao động (ngành Y tế) đóng bằng 10%, cán bộ y tế cơ sở đóng bằng 5%.

Từ ngày 1/1/2001, mức đóng bằng 20% so với tổng số quỹ lương tháng của cán bộ y tế cơ sở tham gia bảo hiểm xã hội ghi trên hợp đồng; trong đó cơ quan sử dụng lao động (ngành Y tế) đóng bằng 15%, cán bộ y tế cơ sở đóng bằng 5%.

1.2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm cơ quan sử dụng lao động (ngành Y tế) được bố trí trong dự toán Ngân sách hàng năm giao cho ngành Y tế.

Phần kinh phí bảo hiểm xã hội tham toán còn thiếu từ 1/1/1995 đến 31/12/2000 được Ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho ngành Y tế từ nguồn kinh phí dự phòng của ngành Y tế năm 2001.

Phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội của năm 2001 vượt hơn so với dự toán đầu năm được Ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho ngành Y tế.

2. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế:

2.1. Mức đóng bảo hiểm y tế:

Mức tham gia đóng bảo hiểm y tế bằng 3% so với tổng quỹ lương tháng của cán bộ y tế cơ sở được ghi trên hợp đồng; trong đó cơ quan sử dụng lao động (ngành Y tế) đóng bằng 2%, cán bộ y tế cơ sở đóng bằng 1%.

2.2. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2001.

2.3. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm cơ quan sử dụng lao động (ngành Y tế) được bố trí trong dự toán Ngân sách hàng năm giao cho ngành Y tế.

Cán bộ y tế cơ sở tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức qui định trên phải thực hiện nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định của Nhà nước.

Điều 2: Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức chính quyền, Sở Tài chính - Vật giá, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm y tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn tổ chức thực hiện: đảm bảo đúng đối tượng, công khai và theo các qui định của Nhà nước.

Sở Tài chính-Vật giá cấp kinh phí, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng các qui định của Nhà nước.

Điều 3: Các quy định trước đây trái với qui định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Y tế, Ban tổ chức chính quyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm y tế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2001
Ngày hiệu lực12/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành12/11/2001
        Ngày hiệu lực12/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2001/QĐ-UB chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cán bộ y tế cơ sở Bắc Ninh