Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 quy định hỗ trợ thuỷ lợi phí đối với hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 114/2009/QĐ-UBND định mức thu, miễn thu thuỷ lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THUỶ LỢI PHÍ ĐỐI VỚI CÁC HỘ SỬ DỤNG NƯỚC VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19/01/2004 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương hỗ trợ thuỷ lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp; báo cáo thẩm tra cả Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu;

Để giảm bớt các khoản đóng góp của nông dân, tăng sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, nâng cao đời sống,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 12/7/2007 việc xin chủ trương hỗ trợ thuỷ lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp.

Mức hỗ trợ gồm: 100% tiền thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp.

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sử dụng nước sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện: Từ vụ mùa năm 2007.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND16 hỗ trợ thuỷ lợi phí hộ sử dụng nước vào sản xuất nông nghiệp Bắc Ninh