Quyết định 106/2003/QĐ-UB

Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy đã được thay thế bởi Quyết định 129/2008/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 106/2003/QĐ-UB

Ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi tr­ường, đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trư­ờng thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ­ương; Thông tư­ 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nư­ớc về khoa học và công nghệ ở địa ph­ương;

Căn cứ Quyết định 50/2003/QĐ-UB ngày 9/6/2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trư­ờng thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 416/TTr-TCCQ ngày 26/8/2003 và Tờ trình số 458/TTr-TCCQ ngày 15/9/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trư­ởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu106/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2003
Ngày hiệu lực09/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu106/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành09/10/2003
        Ngày hiệu lực09/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/2003/QĐ-UB quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy