Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND17 mức thu nộp quản lý sử dụng phí đấu giá tỉnh Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÍ ĐẤU GIÁ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về mức thu phí đấu giá và tỷ lệ % trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị tại Tờ trình về mức thu phí đấu giá và tỷ lệ (%) trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá do UBND tỉnh trình. Cụ thể:

Mức thu phí đấu giá: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Tỷ lệ (%) trích lại cho đơn vị thu phí đấu giá:

2.1. Đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Ninh:

Được để lại đơn vị 100% tiền thu phí để trang trải chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí theo quy định tại khoản 2, mục III, Thông tư số 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2.2. Đối với các Hội đồng bán đấu giá:

Được sử dụng 100% số phí thu được để trang trải các chi phí phục vụ các công tác đấu giá và thu phí.

a – Trường hợp chi không hết số phí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước cấp được thụ hưởng tiền bán đấu giá tài sản số phí chi không hết đó.

b – Trường hợp thu phí đấu giá của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không đủ bù đắp chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí thì ngân sách nhà nước hỗ trợ để bù đắp phần kinh phí còn thiếu đó theo nguyên tắc:

- Giá trị quyền sử dụng đất đấu giá là khoản thu thuộc ngân sách cấp nào thì cấp ngân sách đó có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hỗ trợ (không phân biệt đấu giá thành hay không thành).

- Số tiền hỗ trợ là khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trừ đi số phí đấu giá thu được từ người tham gia đấu giá, nhưng không vượt quá số phí đấu giá tính theo mức thu được quy định tại điểm a, khoản 1, mục I phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp phiên thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu67/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu67/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành06/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND quy định phí đấu giá Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh